DER DATATEKNOLOGI MØTER BYGGEINDUSTRIEN

TEODOLITTER OG UTGJEVNINGSUTSTYR

 

 

Forstørrelse : 20x
- Objektiv blenderåpning : 30 mm
- Korteste fokuseringsavstand : 1,2 m
- Direkte lesing : 0,1 gon
- Anslag : 10 mgon
- Temperaturspenn : -40°C - +50°C
- Vekt : 2,0 kg
​​

- Innebygd optisk lodd
- Sirkulær boble, platenivå
- Teleskop hetteglass
- Sirkelorienteringsenhet
​​

400 graders sirkel.

*Kan også bestilles med 360 graders sirkel (ikke på lager)

Utjevner 24x

PRIS kr 5700,-

 

 

- Maks feil for 1 km dobbel nivellering: ± 2 mm
- Teleskopforstørrelse: 24x
- Objektiv diameter: 35 mm
- Korteste fokuseringsavstand: 0,3 m
- Arbeidsområde for kompensator: ± 12'
- Nivelleringsnøyaktighet: ± 0,5''
- Sirkulær boble: 2 mm
- Horisontal sirkel 400 : gon / 360°
- Støv-/vannbeskyttelse: IP 54
- Vekt (kun instrument): 1,2 kg

Utjevner 32x

PRIS kr 3000,-

 

 

 

- Maks feil for 1 km dobbel nivellering: ± 1 mm
- Teleskopforstørrelse: 32x
- Objektiv diameter: 35 mm
- Korteste fokuseringsavstand: 0,3 m
- Arbeidsområde for kompensator: ± 12'
- Nivelleringsnøyaktighet: ± 0,5''
- Sirkulær boble: 2 mm
- Horisontal sirkel: 400 gon / 360°
- Støv-/vannbeskyttelse: IP 54
- Vekt (kun instrument): 1,2 kg

 

 

 

 

- Maks feil 1 km dobbel utjevning: ± 2 mm
- Teleskopforstørrelse: 24x
- Objektiv diameter: 36 mm
- Korteste fokuseringsavstand: 0,3 m
- Horisontal sirkel: 400 gon / 360°
- Vekt: 1,5 kg
- Robust metallhus