PC OG PROGRAMVARE

Overskrift 2

PC programvare oppdateres jevnlig og nye funksjoner legges til. 

Konnektorer er skrudd i rammen. Ingen løse konnektorer som kan ristes løs under graving.

Pazerglass i skjermen forhindrer riper.

PC drives av Windows 10 i bakgrunnen og er skreddersydd for maskinstyringsbransjen. 

Flere viktige funksjoner vil legges til på sikt:

Et mudringsprogram forsikrer arbeid under vann ved hjelp av de kablede sensorene. 

Et vektmålingssystem beregner masse i skuffa ved et gitt tidspunkt.

DigPilot er et flyttbart system:

PC sitter montert på en roterende arm som flyttes med til neste maskin. En kraftig klype skrues på plass i løpet av sekunder.

Lag dine egne prosjekter

En av de mange unike og innovative sidene av DigPilot er at du kan lage dine egne prosjekter direkte i DigPilot PC'en.

Grøft, voll, profil eller en enkel flate og mange flere typer prosjekter spesifiseres enkelt etter dine krav ved å følge de enkle instruksjonene som kommer opp på skjermen.
Dette kan gjøres i både 2D og i 3D.


Fordelen med 3D-versjonen er at du kan bruke GPS'en til å angi akkurat hvor i verden prosjektet befinner seg, slik at du ikke trenger å referere høyden hver gang du flytter på maskinen.
 

Du kan dessuten lage mer kompliserte prosjekter som for eksempel byggegroper.

Dette gjør at du ikke er avhengig av å få tilsendt prosjektfiler fra en stikker for å kunne nyttegjøre deg av GNSS'en. Stikk ut dine egne koordinater med skuffa og DigPilot tegner opp ytterkanter og gulvet.

 

Ved å lage dine egne prosjekter direkte i DigPilot 3D maksimerer du utbyttet av roveren din selv når du ikke har prosjektfiler tilgjengelig.
 

Lag prosjekter selv fra A til B. Eksempel på prosjekter:

Plan      Enfall      Tofall      Grøft      Byggegrop      Profil      

... eller stikk ut X-antall punkter med skuffa og få DigPilot'en til å tegne linjer mellom disse.

Full 3D-visning

Med DigPilot 3D montert på maskinen får du full kontroll over arbeidet.

  • Bytt enkelt mellom de forskjellige lagene i prosjektet.

  • Se prosjektet fra flere forskjellige vinkler og avstander.

  • Legg til bakgrunnskart for å få flere linjer.

  • Bytt mellom å se maskinen og prosjektet i

       3D-perspektiv, loddrett ovenfra og i profil.

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin Sosiale Ikon

©2019 by Gundersen & Løken AS