DIGPILOT OFFICE

DigPilot Office

DigPilot Office er selve hjertet i vår 3D maskinstyring og fungerer som en plattform for administrasjon, opplasting av filer til og fra anleggsmaskinene, oppgradering av programvare i DigPilotens ulike modemer og sikring av data.

Prosjekter ut til maskinene

Ingeniøren som lager prosjektene for anlegget legger inn disse på DigPilot Office serveren. Samtidig sender han en melding (omtrent som en SMS) til de aktuelle maskinene, der han ber dem laste inn prosjektfiler. Maskinføreren gjør dette, og er umiddelbart i gang med arbeidet. Et prosjekt kan leses i flere forskjellige formater. Enten det er linjemodeller Land XML eller triangelmodeller kof, Dxf er DigPilot roveren kapabel til å lese disse.

Dokumentasjon av utført arbeid

Maskinføreren lagrer og dokumenterer koordinater på anlegget, disse laster rett ned fra maskinen til DigPilot Office. Prosjektingeniøren henter dem her.

digpilot office anlegg.jpg
digpilot-office dokumentasjon.jpg

Kontroll og dokumentasjon av Gravemaskinenes nøyaktighet

Koordinatene til fastmerker på anlegget lastes opp til DigPilot Office. Arkitekt velger selv når sjåførene skal kontrollere maskinenes nøyaktighet, daglig eller ukentlig. Sjåfør får med en gang et "godkjent", "delvis godkjent", "ikke godkjent" symbol som lagres med koordinater og deltaverdier i DigPilot office. Det dokumenteres derved at maskinen er kontrollert, med dato- tids stempel. Alle maskinene. Det kaller vi effektiv overvåking av maskin nøyaktighet!

digpilot-office fastmerke.jpg
digpilot-office_nøyaktighet.jpg

Sikring av maskindata

En ikke ukjent utfordring med GNSS styring av anleggsmaskiner, er at maskindataene, kalibreringsverdier, oppsett «ugjør» seg. Det kan være en bug i programvaren, eller en maskinfører som er uheldig med trykking i menyene. Dataene til alle DigPilot 3D maskinstyringer lastes opp hver morgen maskinen starter opp, og lagres i serveren. Men et par tastetrykk kan tapte maskindata lastes tilbake, direkte fra førerhytta, og maskinen er umiddelbart i drift igjen. Med et stort antall DigPilot systemer spredd over hele Europa har dette vist seg å være en uvurderlig funksjon!

 

Meldinger ut til Maskinene fra ledelsen, svar tilbake

Tekstmeldinger kan sendes direkte til sjåfør gjennom DigPilot Office. Maskinføreren svarer på meldingene fra maskinen.

digpilot-office meldinger.jpg

Dokumentasjon

Sjåføren må kunne dokumentere arbeidet sitt på best mulig måte.

  • Lag en fil og gi den et navn. For eksempel: Kummer.

  • Fortsett med en beskrivelse av filen din. For eksempel: Trekkekum liten.

  • Legg så senter av skuffa der grensepåle 1 skal plasseres og trykk «MÅL» i din DigPilot PC. Fortsett dokumentasjon av alle hjørnene på samme måte. All dokumentasjon legger seg i den opprettede filen.   

DigPilot Office er vår mulighet til å trådløst kunne oppdatere din software og firmware direkte over internet.

Sikkerhetskopier av innmålinger, kalibreringsverdier og koordinatkontroll lagres automatisk i DigPilot Office for å forsikre uavbrutt arbeid.

_DigPilot Satelitt.jpg